PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

Zespół INCH Architects poświęca szczególną uwagę projektowaniu architektury, doświadczając i dzieląc się wrażeniami samej przestrzeni. Odkrywamy uczucia i wypełnienie objętości, koncentrując się na rozwiązaniach układu i luksusie fasady.
INCH Architects dba o Twoje wrażenia, przebywając wewnątrz przestrzeni, tworząc widokowe punkty projektu, integrując architekturę i krajobraz. Kochamy czystą architekturę, wypełnioną szczególną wyrazistością i koncentracją, stosujemy nowoczesne rozwiązania i technologie.
Dlatego wykonujemy pełen zakres prac projektowych:

Structure of the work

 • Tworzenie  projektu architektonicznego
  Termin od 3 miesięcy
  Cena od 30$/m²


   
 • Tworzenie kosztorysu
  Termin od 1.5 miesięca
  Cena od 10$/m²
   
 • Nadzór autorski
  Termin od 12 miesięcy
  Cena jest ustalany indywidualnie
   
 • Zaopatrzenie
  Termin od 12 miesięcy (równolegle z nadzorem autorskim)
  Cena wynosi od 10 do 15% wartości kosztorysu
Skontaktuj się z nami

Development of architectural design

 • Pierwsze spotkanie w biurze
 • Podpisanie umowy
 • Tworzenie zadania projektowego
 • Wyjazd na pomiar obiektu
 • Opracowanie rozwiązania koncepcyjnego
 • Tworzenie 3d wizualizacji elewacji i otoczenia przyszłego domu
 • Opracowanie dokumentacji technicznej

Tworzenie kosztorysu

Szczegółowo opisujemy wszystkie procesy, materiały i przedmioty, wcześniej uzgadniając je z Państwem. Oparty jesteśmy na przygotowanym harmonogramie realizacji, grafikach dostaw materiałów i wyposażenia. Utrzymujemy kontakt z producentami i starannie monitorujemy terminy dostaw.
 

Skład części kosztorysu:

 • Fundament: rodzaj fundamentu, materiały itp.
 • Materiały wykończeniowe: materiały elewacyjne, tapeta, malowanie ścian, wykładziny podłogowe itp.
 • Oprawy oświetleniowe (na zewnątrz budynku)
 • Gniazdka i przełączniki, urządzenia grzewcze
 • Drzwi, okna, przegrody, okucia
 • Wyposażenie sanitarno-techniczne
 • Inne pozycje architektury i krajobrazu, jeśli to konieczne

Nadzór autorski

Doradzamy zespołowi budowlanemu i podwykonawcom. Etapy prac budowlanych są kontrolowane przez kierownika projektu, założyciela biura, architekta i kompletatora, którzy regularnie odwiedzają plac budowy. Utrzymujemy stały kontakt z podwykonawcą i wykonawcami przez cały okres budowy w godzinach pracy.

Jak wygląda proces?

 • Konsultujemy zespołowi i wszystkim podwykonawcom projektu
 • Wyjeżdżamy na plac budowy raz w tygodniu
 • Sprawdzamy zgodność prowadzonych prac z projektem architektonicznym
 • W razie potrzeby wprowadzamy poprawki i uzupełnienia do rysunków technicznych
 • Organizujemy wspólny czat z informacjami dotyczącymi projektu dla klientów, podwykonawców i zespołu
 • Regularnie dostarczamy dla Państwa raporty fotograficzne

Zaopatrzenie

Świadczymy pełen zakres usług architektonicznych. Z zaangażowaniem i pasją angażujemy się w proces zaopatrzenia i kształtowania projektu. Szczególną uwagę i skupienie poświęcamy każdemu indywidualnemu elementowi, dbając o ergonomikę architektury, jej wypełnienie i klarowność.
              
Nasze działania podczas etapu zaopatrzenia:

 • Gromadzimy wszelkie techniczne dane dotyczące zakupów dla podwykonawców
 • Wyjeżdżamy do salonów w celu wyboru próbek wykończenia, a także organizujemy proces dla indywidualnych próbek
 • Oferujemy alternatywne pozycje, jeśli jest to konieczne
 • Monitorujemy dokumentację zakupów i udostępniamy ją w ogólnym czacie projektu
 • Przesyłamy miesięczne raporty dotyczące zakupów

Skład albumu koncepcyjnego

 • rozwiązanie planistyczne
 • koncepcja projektu wnętrza
 • wybór materiałów
 • schematy aksonometryczne kompozycji przestrzennej
 • "koncepcyjna" wizualizacja zewnętrznego wyglądu przyszłej architektury

Skład albumu projektu architektonicznego:

 • opis projektu
 • schemat umiejscowienia domu na działce
 • schemat kondygnacji w osiach z wymiarami
 • schemat kondygnacji w osiach z rozmieszczeniem mebli i urządzeń
 • schemat dachu w osiach z wymiarami i poziomami
 • elewacje w osiach zewnętrznego wyglądu domu
 • przekroje w osiach 1-1 i 2-2
 • specyfikacje materiałów wykończeniowych
 • 3d wizualizacjezewnętrznego wyglądu